การใช้ Less และ Fewer

Less กับ Fewer แปลว่าน้อยกว่า

 จำง่ายๆ ว่า Less เป็นขั้นกว่าของ Little

               Fewer เป็นขั้นกว่าของ Few

 

e.g. I earn less money than an engineer.

       I’ve got fewer problems than I used to have.

         

          Less ใช้กับนามนับไม่ได้ (Uncountable noun)

          Fewer ใช้กับนามพหูพจน์ (Plural noun)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: