คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถ สมัครรับข้อมูลข่าวสาร blog update เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐาน ได้ฟรี โดยการ click ที่ link ข้างๆนี้

ขอแนะนำ เพิ่มเติมว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็น สัญลักษณ์นี้    ก็จะเป็นการสมัครรับข้อมูลผ่านอีเมลล์ หรือ feeder ต่างๆ
ทำให้เราไม่ต้องเข้าไปหา เว็บนั้นๆ เองเพื่ออัพเดทข้อมูล แต่เราจะได้ ข้อมูลเหล่านั้นอัตโนมัติทางอีเมลล์ เมื่อเว็บเหล่านั้นมีการอัพเดท

สำหรับเว็บนี้ ถ้าใครสนใจที่จะ พัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก็เชิญสมัครได้ครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: