Homonym Words (คำที่ออกเสียงหรือสะกดคล้ายกัน แต่ ความหมายต่างกัน) A to G

Homonym Words (คำที่ออกเสียงหรือสะกดคล้ายกัน แต่ ความหมายต่างกัน)

คำพวกนี้มีความสำคัญ และ จะเจอมากๆ ในข้อสอบที่เกี่ยวกับการฟัง เป็นการหลอกล่อให้นักเรียนเข้าใจกันผิดๆ
ดังนั้น ผู้เขียนอยากจะให้นักเรียน ลองไปหาเพิ่มดู วันนี้หามาให้
A ถึง G

นักเรียนสามารถ download from here homonym-lists-a-to-g

A to G

affecteffect

affect – verb – มีผลต่อ
effect – noun – ผลกระทบต่อ

aisleisle

aisle – noun – ทางเดิน
isle – noun – a small island

allowedaloud

allowed – past tense of the verb ‘to allow’
aloud – adverb – เสียงดัง

ateeight

ate – verb – past tense of the verb ‘to eat’
eight – 8 

ballbawl

ball – noun – ลูกบอล
bawl – verb – ร้องไห้อย่างหนัก

bear
bare

bear – verb – ทนหรือรออยู่กับสิ่งๆ หนึ่ง
bare – adjective –
เปลือย
billedbuild
billed – verb – past tense of the verb ‘to bill’
She billed the clients for $4,000.

build – verb – สร้าง
They build houses in Portland, Oregon.

blewblue

blew – verb – past tense of the verb ‘to blow’ – ป่า
She blew a lot of bubbles at her birthday party.

blue – adjective – สีฟ้า
Her house is painted blue.

boardbored

board – noun – กระดานไม้
I used a board to cover the window.

bored – adjective – เบื่อ
He was bored by the meeting.

breakbrake

break – verb – ทำลาย
Unfortunately, I often break my toys!

brake – noun – เบรค
He used the brake to stop quickly.

cellsell

cell – noun – กรงขัง
There are two prisoners per cell in that prison.

sell – verb – ขาย
They sell books and magazines.

centscentsent

cent – noun – 1/100 of a dollar
One cent isn’t worth very much.

scent – noun – กลิ่น
The scent in the air is fabulous!

sent – verb – past tense of the verb ‘to send’
I sent you some pictures last week.

chancechants

chance – noun – โดยบังเอิญ / โอกาส
I saw Mary by chance in California.

chants – noun (plural) – เพลง
We did some grammar chants in class last week.

chewschoose

chews – verb – เคี้ยว
My daughter chews her food well.

choose – verb – เลือก
OK, I choose the red one.

closeclothes

close – verb – ปิด
Please close the door when you come in.

clothes – noun – เสื้อผ้า
He put on his clothes and left for work.

coarsecourse

coarse – adjective – หยาบ หรือ ไม่เรียบ
The fabric is rather coarse.

course – noun – แบบเรียน
The English course will begin next week.

creakcreek

creak – verb – to squeak (make a high pitch sound)
The door
creaked when I opened it slowly

creek – noun – ธารน้ำเล็กๆ
The creek winds through the beautiful valley.

daysdaze

days – noun -> หลายวัน
I work five days a week.

daze – noun – สถานะมืนงง
He walks around in a daze.

deardeer

dear – adjective – ที่รัก
My dear Richard, you just don’t understand!

deer – noun – กวาง
We saw three deer on our hike in the mountains.

dewdodue

dew – noun – น้ำค้าง
The grass was covered with dew.

do – verb – ทำ
They usually do their homework immediately after school.

due – adjective – เวลาที่กำหนดไว้
The full payment is due by the end of the month.

factsfax

facts – noun – ความจริง
The facts pointed to Mr Smith as the criminal.

fax – noun – แฟกซ์
I sent a fax to the office in Chicago.

fairfare

fair – adjective – just ok / เป็นธรรม
She is fair with long blond hair.

fare – noun – ค่าเดินทาง
I paid fifteen dollars for the fare.

fairyferry

fairy – noun – เทพนิยาย
The tooth fairy brings $1 for each tooth.

ferry – noun – เรือข้ามฝาก
We took the ferry to Sardinia last summer.

findfined

find – verb – หาเจอ / พบ
I often find coins at the beach.

fined – adjective – ถูกปรับ
He was fined $50 for illegal parking.

flourflower

flour – noun – แป้งทำอาหาร
I want to make some cookies. Could you pick up a bag of flour at the supermarket?

flower – noun – ดอกไม้
That flower is beautiful!

forfour

for – preposition เพื่อ
I bought these for you.

four – number – 4
She wants to bring four friends with her to the party.

forewordforward

foreword – noun – introduction to a book
Timothy Leary wrote the foreword to Ken’s book.

forward – adjective – ไปข้างหน้า
We moved forward in the line.

genejean

gene – noun – a chromosome
The X gene is responsible for eye colour.

jean – noun – fabric
Jeans are made of jean.

groangrown

groan – noun – เสียงเล็กๆ แสดงความไม่พอใจ
Students often groan when I announce a test.

grown – verb – past participle of the verb ‘to grow’
My daughter has grown quite a bit this year.

(Source: this information is adapted from http://www.about.com )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: