วันแรงงาน (National Labour Day)

บางทีเวลาพอมีเทศกาลเกิดขึ้น บางครั้งเราอาจจะอธิบายให้คนต่างชาติเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้
ลองอ่านข้างล่างนี้ดู แล้วดูว่าเราควรรู้และจำคำศัพท์ไหนไปพูดบ้าง

National Labour Day recognizes the important role of Thai labour workers and honours their contribution to the country on this day.
Labour day is an annual holiday celebrated all over the world that resulted from efforts of the labour union movement, to celebrate the economic and social achievements of workers. The celebration of Labour Day has its origins in the eight hour day movement, which results in eight hours for work, eight hours for recreation, and eight hours for rest.

Vocabulary:
1. National Labour day = วันแรงงานแห่งชาติ
2. Important role = บทบาทที่สำคัญ
3. Honour = ให้เกรียรติ
4. Contribution = ความทุ่มเท
5. Labour Union Movement = การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน
6. Celebrate = เฉลิมฉลอง
7. Economic and social acheivement = ความสำเร็จ, การได้มาซึ่งความสำเร็จ
8. Recognize = รับรู้ว่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: