การตอบ Yes/No กับคำถามเชิงปฏิเสธ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สับสนกับคนส่วนใหญ่ จริงๆ แล้ว การตอบ Yes หรือ No ต้องตอบให้ถูกรูปประโยค เช่น yes, i am No, I’m not ไม่ใช่เป็นการตอบเพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผู้ถาม เช่น

Aren’t you going out?  
      No, I’m not or Yes, i am

I have no idea what is going on.
      No, i haven’t either.

Haven’t you got the new house? 
      Yes,  I have.

Don’t you like it?
      No, i don’t  or yes i like it very much.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: